محمد علی طائبی| صفحه‌ی اصلی |همايون خيری

بايگانی مطالب: نيک‌آهنگ کوثر

پنجشنبه ۱ اسفند ۸۷::February 19, 2009

کدام خاتمی؟


(+)

سؤالات تصويری-نوشتاری


با بچه‌های نزدیک به خاتمی که گپ می‌زدم، به این نتیجه رسیدم که باید سوال‌ها را گاهی بصری کرد، و اگر به همان روال عدم پاسخگویی عادت کنند، باید سوال‌های بصری را اندکی تندتر هم کرد. به طور کلی فلفل برای سلامت آدم چیز خیلی خوبی است!
سوال اول، این است که از خاتمی می‌پرسم برای سوال‌های بعدی حاضر است؟
یک جور رخصت‌طلبی مودبانه...
خاتمی به گواه آمار و ارقام، ۸ سال را عملا بی پاسخ گذاشت، ۴ سال بعدش را هم عملا سکوت کرد یا سفر خارجی رفت.
برخلاف دوستانی که مثل شعرای درباری مداحی می‌کنند اما آنلاین، فقط وظیفه‌ام را انجام می‌دهم. سوال و سوال و سوال.
از فردا سوال‌ها هم بصری خواهد بود، هم نوشتاری.
خدا به داد برسد...سوال‌های ۲۵ و ۲۶ خیلی بد هستند!!!
(+)
Powered by
Movable Type 3.34
Free counter and web stats